Porter/Accutron/Coastal Flowmeter Arm

Porter/Accutron/Coastal Flowmeter Arm

Product Number: 71-20

Price: $439.95
Price: $439.95
Add To Wishlist

Description

Telescoping wall mounted arm for Porter, Accutron PC, or Coastal flowmeter.

Ship time is 2-3 weeks | 15% restocking fee.